Foto på Julia Ekman
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

20052019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Keywords

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2012 2016

  • 3 Kapitel
  • 2 Konferensbidrag
  • 1 Artefakt
  • 1 Digitala eller visuella produkter

К вопросу об интуитивных навыках перевода у русско-финских билингвов

Protassova, E., Ekman, J. & Kirichenko, S., 2016, Лики билингвизма. Ceytlin, S. (red.). St Petersburg: Zlatoust, s. 203-216

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Development of translation skills in Russian-Finnish bilinguals

Protassova, E., Ekman, J. & Kirichenko, S., 2015, Multilingualism and Translation: Studies on Slavonic and Non-Slavonic Languages in Contact. Warditz, V. & Kress, B. (red.). Peter Lang , s. 141-165

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Самообучение переводу у билингвов

Protassova, E., Ekman, J. & Svetlana, K., 2015, Проблемы онтолингвистики - 2014: двуязычие: Материалы международной научной конференции 3-5 марта 2014 г.. Круглякова, Т. А. & Краснощекова, С. В. (red.). St Petersburg: Zlatoust, s. 172-178

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Стихийное формирование переводческой способности у билингвов

Ekman, J., Protassova, E. & Kirichenko, S., 2015, Русский язык как неродной: новое в теории и методике: Сборник научных статей. Берсенева, М. (red.). Чебоксары, Vol. 4. s. 118-123

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Ошибки в переводе как показатель сформированности языковых умений билингвов

Ekman, J. & Protassova, E., 2014, Инструментарий русистики: Ошибки и многоязычие. Nikunlassi, A. & Protassova, E. (red.). Helsingin yliopisto, käännöstieteen laitos, s. 228-243 15 s. 10. (Slavica Helsingiensia; vol. 2014, nr. 45).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Projekter 2005 2019

Priser

Eino Kaila -palkinnon ehdokkuus

Julia Ekman (!!Recipient), 2006

Pris: Pris och hedersbetygelser

Aktiviteter 2004 2019

Plunet-projektinhallintaohjelmiston esittely

Tuija Kinnunen (Lärare), Juha Matti Eskelinen (Lärare), Päivi Hannele Pasanen (Deltagare), Julia Ekman (Deltagare), OP Lautenbacher (Deltagare), Lauri Henrik Carlson (Deltagare), Irina Kudasheva (Deltagare), Päivi Sinikka Kuusi (Deltagare), Ritva Leena Anneli Hartama-Heinonen (Deltagare)
18 feb 2019

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Kansainvälinen seminaari Tverissä

Julia Ekman (!!Speaker)
31 maj 20181 jun 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Videokoulutus kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman digiloikka -hankkeen opettajille

Mietta Lennes (Lärare), Päivi Hannele Pasanen (Deltagare), Tuija Talvikki Kinnunen (Deltagare), Julia Ekman (Deltagare), Tyyne Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Deltagare), Lauri Henrik Carlson (Deltagare)
28 nov 2018

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

"Художественный перевод как средство для диалога культур"

Julia Ekman (Medlem i organisationskommitté), Päivi Hannele Pasanen (Medlem i organisationskommitté)
23 mar 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium