Foto av Julia Tidigs
20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. I min forskning har jag framför allt specialiserat mig på området litterär flerspråkighet, särskilt den textuella flerspråkighetens teori och metodologi. Efter färdigställandet av min doktorsavhandling Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa (2014) har jag utforskat nya teoretiska och metodologiska angreppssätt på flerspråkighet i nutida litteratur inom projektgrupperna "Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland" (Koneen säätiö 2014-2016) och "Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa" (Svenska litteratursällskapet i Finland 2014-2017). För närvarande arbetar jag med det artikelprojektet "Samtidslitterära accenter. Brutet språk som textfenomen, tema och poetisk metod i svenskspråkig litteratur från Finland och Sverige efter 2000" vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Till mina forskningsintressen hör t.ex. flerspråkighet och intermedialitet, multimodalitet, spatialitet samt läsarrollen. Jag har forskat om Finlands svenska litteratur från 1880-talet till i dag och fokuserar i min nyare forskning även på rikssvensk litteratur. Som vikarierande universitetslektor i nordisk litteratur har jag tidigare undervisat i bl.a. äldre och nyare svensk och finlandssvensk litteratur, litteraturvetenskaplig teori och metod på flera nivåer, genreteori och litteratur & flerspråkighet.

Utbildning information

Docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Utnämnd 27.9.2021.

 

Filosofie doktor i litteraturvetenskap, Åbo Akademi med avhandlingen Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa. Examen beviljad 6.5.2014. Vitsord: Laudatur.

Utbildning information

Universitetspedagogisk utbildning:

  • ”Universitetsundervisning och lärande” (5 sp) HT 2016
  • ”Undervisningens konstruktiva planering och utvärdering” (5 sp) HT 2016
  • "Att utvärdera lärande och ge respons" (5 sp) HT 2018
  • "Handledning vid universitetet och handledningspraktik" (5 sp) VT 2019
  • "Pedagogiskt ledarskap och utveckling av universitetsundervisning" (5 sp) VT 2021

Externa befattningar

Postdoktoral forskare i litteraturvetenskap, Svenska litteratursällskapet i Finland

1 sep. 201931 aug. 2023

Vetenskapsgrenar

  • 6122 Litteraturforskning
  • Litterär flerspråkighet
  • Finlandssvensk litteratur
  • Minoritetslitteratur

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.