Personlig profil

Utbildning information

Filosofie magister, Helsingfors unversitet (2014)

Utbildning / akademisk kvalifikation

Filosofian maisteri, Helsingfors universitet

… → 2014

Vetenskapsgrenar

  • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper
  • Religionvetenskap
  • 615 Historia och arkeologi