Personlig profil

Information om forskning och undervisning

I study the best practices and policies to protect aquatic ecosystems, with a special focus on the Baltic Sea. My research addresses cost-efficient measures and policy instruments to mitigate and adapt to the environmental problems of the Baltic Sea and the future prospects of sustainable blue growth sectors.

Vetenskapsgrenar

  • 511 Nationalekonomi
  • 4111 Jordbruksvetenskap
  • 4112 Skogsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.