Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Priser

Pro gradu -tutkielman hyvä ohjaaja 2009

Katariina Öörni (!!Recipient), 2010

Pris: Pris och hedersbetygelser

Pro gradu -tutkielman hyvä ohjaaja 2011

Katariina Öörni (!!Recipient), 2012

Pris: Pris och hedersbetygelser

Väitöskirjapalkinto

Katariina Öörni (!!Recipient), 1999

Pris: Pris och hedersbetygelser