• PL 59 (Unioninkatu 38)

    00014

    Finland

  • PL 59 (Unioninkatu 38), D231

    00014 Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

Accepterar forskarstudenter

20052019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2005 2019

Filter
Kapitel
2018

Book Culture from Below in Finland

Laine, T. V. H. & Salmi-Niklander, K. A., 2018, Oxford Research Encyclopedia of Literature. Rabinowitz, P. (red.). Oxford: Oxford University Press, 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Ideals, Practices and Debates Related to Oral Tradition in 19th-Century Finnish Student Culture

Salmi-Niklander, K., 15 okt 2018, Oral Tradition and Book Culture. Salmi-Niklander, K., af Forselles, C. & Anttonen, P. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 111-126 16 s. (Studia Fennica Folkloristica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Muistoja, myyttejä ja pitkiä kaaria: Työväenkulttuuri ja folkloristiikan muuttuvat tutkimustraditiot

Salmi-Niklander, K., 31 aug 2018, Tehtävänä työväenhistoria: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 30 vuotta. Peltola, J. & Vasara, E. (red.). Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 105-128 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2017

Small stories, trivial events – and strong emotions: Local event narratives in hand-written newspapers as negotiation of individual and collective experiences

Salmi-Niklander, K., 20 okt 2017, Body, Personhood and Privacy: Perspectives on Cultural Other and Human Experience. Approaches to Culture Theory 7. Kannike, A., Tasa, M. & Västrik, E-H. (red.). Tartu: University of Tartu Press, s. 163-178 16 s. (Approaches to Culture Theory; nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2014

Kansankirjailija ja talonpoikaisylioppilas: Vertaileva elämäkerta myyttejä purkamassa

Salmi-Niklander, K., 2014, Historiallinen elämä: biografia ja historiantutkimus. Hakosalo, H., Jalagin, S., Junila, M. & Kurvinen, H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 223-239 16 s. (Historiallinen Arkisto; vol. 2014, nr. 141).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

Käsinkirjoitetut lehdet. Yhteisöllisen kirjoittamisen ensiaskeleita

Salmi-Niklander, K., 2013, Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallisuminen 1800-luvun Suomessa. Laitinen, L. & Mikkola, K. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 384-412 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Monologic, dialogic, collective. Modes of writing in Finnish hand-written newspapers

Salmi-Niklander, K., 20 maj 2013, White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth-Century   . Kuismin, A. & Driscoll, M. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 76-88 14 s. (Studia Fennica Litteraria; vol. 2013, nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2011

Itseopiskelua ja itseoppineita

Salmi-Niklander, K., 2011, Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 461-467 8 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1266:2)(Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia; nr. II).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Koti, uskonto ja kansakunta

Salmesvuori, P. & Salmi-Niklander, K., 2011, Kasvatus & Aika: Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. 4 red. Helsinki: Suomen kouluhistoriallinen seura, Vol. 5. s. 3–8 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Modernin nuoruuden kirjalliset maailmat

Kemppainen, I., Tuomaala, S. & Salmi-Niklander, K., 2011, Kirjoitettu nuoruus: aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Tuomaala, S., Salmi-Niklander, K. & Kemppainen, I. (red.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Vol. 2011. s. 6-18

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sanelman sisaret: Sosiaalisen tekijyyden strategioita nuorten työläisnaisten suullis-kirjallisissa verkostoissa 1910-20-luvulla

Salmi-Niklander, K., 2011, Kirjoitettu nuoruus: Aikalaistutlkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Salmi-Niklander, K., Tuomaala, S. & Kemppainen, I. (red.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Vol. 2011. s. 20-46 26 s. (Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja; vol. 2011, nr. 117).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Kasperi Tanttu

Salmi-Niklander, K., 15 jan 2010, Kansallisbiografia II.: Moninainen Suomi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Kansallisbiografia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Menetetty sankaruus. Mahdollisuuksien retoriikkaa

Salmi-Niklander, K., 2010, Kirjoituksia sankaruudesta. Kemppainen, I. & Peltonen, U-M. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2010. s. 288-324 36 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; vol. 2010, nr. 1283).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Tehtaiden, kasarmien ja savupirttien kynänkäyttäjiä: Lukeva ja kirjoittava työläinen tuoreen kansainvälisen tutkimuksen kohteena.

Salmi-Niklander, K., 2010, Pitkänsillan tuolla puolen...: Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Suoranta, A. & Lähteenmäki, M. (red.). Työväen Arkisto, Vol. 2010. s. 107-112 6 s. (Työväen Arkiston julkaisuja; nr. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2007

Kokemus varoitti, halu voitti! Juho Kaksola ja 1800-luvun kirjoittavan talonpojan ajatusmaailma

Salmi-Niklander, K., 2007, Kansanomainen ajattelu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. [?]-184 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1106).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Suurlakon lapset: 1910-luvun työläisnuorison avainkokemuksia ja moraalikeskustelua

Salmi-Niklander, K., 2006, Kansalaisvaikuttaminen ajassa. [Tampere]: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 74-99 26 s. (Väki voimakas; vol. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tapahtuma, kokemus ja kerronta

Salmi-Niklander, K., 2006, Muistitietotutkimus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 199-220 22 s. (Tietolipas; vol. 214).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2005

Käsin kirjoitettua: 1800-luvun lopun nuoret naiset historian opiskelijoina ja tulkitsijoina

Salmi-Niklander, K., 2005, Oma pöytä: naiset historiankirjoittajina Suomessa. T. E. K. . . A. . (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 75-97 23 s. (Historiallisia tutkimuksia 0073-255; vol. 221).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Villien voimain kaihoisa mieli: Lennart Berghällin lyhyt ja pitkä elämä

Salmi-Niklander, K., 2005, Elämää arkistossa: Kansan arkisto 60 vuotta. T. M. J. (red.). [Helsinki, Vetehisenkuja 1]: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, s. 97-112 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review