Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2000 2019

Filter
Antologi eller special utgåva
2018

Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices

Brunila, K. & Lundahl, L. (red.), 2018, (!!Accepted/In press) Helsinki University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2015

Koko elämä töihin: Koulutus tietokykykapitalismissa

Brunila, K. (red.), Onnismaa, J. (red.) & Pasanen, H. (red.), 2015, Tampere: Vastapaino. 346 s. (Aikuiskasvatuksen ... vuosikirja; nr. 52)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2014

Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education.

Sa´nning Olesen, H., Merrill, B., Lucio-Villegas, E. & Brunila, M. K. (red.), 2014, Sense Publishers.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja

Brunila, K. (red.) & Isopahkala-Bouret, U. (red.), 2014, Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 244 s. (Aikuiskasvatuksen ... vuosikirja; nr. 51)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2013

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A., 2013, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 305 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Research Policy on Adult Education and Learning in Europe

Salling Olesen, H. (red.), Merrill, B. (red.), Brunila, M. K. (red.) & Lucio-Villegas, E. (red.), 2013, Sense Publishers.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2000

Gender and Organisation – Exploring the Reality.

Lampinen, P. (red.), Gutschow, K. (red.), Brand, P. (red.), Foster, H. (red.), Aguilar, M. (red.), Torrens, C. (red.), Erkkilä, M. (red.), Nyberg, R. (red.), Malin, L. (red.) & Brunila, K. (red.), 2000, Yliopistopaino. 100 s. (Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 24)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review