Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

MD, PhD , Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 11 juni 2019

Obstetrics and gynecology, Specialist, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 24 okt. 2018

Vetenskapsgrenar

  • 3123 Kvinno- och barnsjukdomar

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.