Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Erikoiseläinlääkäri

Tilldelningsdatum: 31 aug. 2018

Externa befattningar

Official Veterinarian, Ruokavirasto

Vetenskapsgrenar

  • 413 Veterinärvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.