Foto av Kristina Malmio

Kristina Malmio, Professor i nordisk litteratur

Ansvarig forskare, Universitetslektor, PhD, 2005, Associate professor

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Finland

1991 …2024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Mina centrala forskningsintressen är den svenskspråkiga litteraturen i Finland och litteraturens relation till samhället. Mitt kunnande omfattar den svenskspråkiga litteraturens historia, centrala drag och författarskap samt dess utveckling under 1800-talet, 1900-talet och 2000-talet i Finland. Jag har forskat i såväl klassiska verk och författarskap (bland annat Fredrika Runeberg, Elmer Diktonius, Solveig von Schoultz, Bo Carpelan, Monika Fagerholm, Lars Sund, Kjell Westö, Malin Kivelä, Ralf Andtbacka) som i den finländska populärlitteraturen under 1910- och 1920-talen.

Jag har studerat den svenskspråkiga litteraturen i Finland från ett stort antal teoretiska perspektiv: spatial studies, modernism, postmodernism och litteraturen efter postmodernismen, digitalisering, nyliberal ekonomi och transnationalism, flerspråkighet, klass och identitet. Min forskning fokuserar frågor om litteraturens position, uppgifter och betydelse i samhället med särskild betoning på hur dessa frågor ter sig för en minoritetslitteratur som den svenska i Finland. Åren 2014-2017 ledde jag forskningsprojektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990-2010.

Min undervisningserfarenhet omfattar litteraturhistoria, litteraturteori, analys och tolkning, genreteori samt tematiska kurser såsom litteratur och teknologi, litteraturens rumslighet, svensk litteratur i världen. Jag har undervisat vid flera universitet i Finland samt vid utländska universitet såsom i Wien, Tromsö, Poznan och Bratislava.

Externa befattningar

Visiting Scholar , Nordeuropa-Institut, Humbold-Universität zu Berlin

1 jan. 201731 maj 2017

Professor, Universität Wien, Austria

1 jan. 201430 juni 2014

Vetenskapsgrenar

 • 6122 Litteraturforskning
 • Finlandssvensk litteratur
 • 1910- och 1920-talen
 • Parodi, ironi, metafiktion
 • Litteratursociologi
 • Litteraturteori
 • Perioden 1990-2010
 • Minoritetslitteratur
 • Spatialitet

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.