Foto på Kristina Malmio

Kristina Malmio

Ansvarig forskare, PhD, 2005, Universitetslektor

  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Finland

Accepterar forskarstudenter

1991 …2023
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1991 2019

2019

Contemporary Nordic Literature and Spatiality

Malmio, K. M. (red.), Kurikka, K. (red.), Friis, E., Sarrimo, C., Hermansson, K., Helle, A., Refsum, C., Andersen, H. O., Wischmann, A., Tidigs, J., Ameel, L. & Lahdenperä, H., 20 sep 2019, Palgrave Macmillan. 307 s. (Geocriticism and Spatial Literary Studies)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Introduction: Storied Spaces of Contemporary Nordic Literature

Malmio, K. & Kurikka, K., 20 sep 2019, Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Palgrave Macmillan, s. 1-22 22 s. (Geocriticism and Spatial Literary Studies).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser [bokrecension]

Malmio, K., 28 feb 2019, I : Samlaren. 139, s. 304-307 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLitteraturöversiktVetenskaplig

Longing and Belonging in Contemporary Finland-Swedish Literature

Malmio, K., Tidigs, J., Kurikka, K. & Lahdenperä, H., 21 aug 2019, Spaces of Longing and Belonging: Territoriality, Ideology and Creative identity in Literature and Film. Le Juez, B. & Richardson, B. (red.). Leiden: Brill Rodopi, s. 83-97 14 s. (Spatial Practices; vol. 30).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The miracle of the mesh: Global imaginary and ecological thinking in Ralf Andtbacka's Wunderkammer

Malmio, K., 20 sep 2019, Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Malmio, K. & Kurikka, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 277-299 23 s. (Geocriticism and Spatial Literary Studies).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Vanhat ja uudet leikit: Postmodernismi ja sen "yli" kirjoittaminen 2000-luvun suomenruotsalaisissa romaaneissa

Malmio, K., 24 sep 2019, Muistikirja ja matkalaukku : Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa. Arminen, E. & Lehtimäki, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 177-210 34 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; nr. 1452).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Welche Sprachen sprechen Cyborgs? Mehrasprachigkeit und Technologie in der skandinavischen Gegenwartsliteratur

Malmio, K. & Wennerscheid, S., 5 dec 2019, Multilingualität und Mehr-Sprachlichkeit in der Gegenwartsliteratur. Wischmann, A. & Reinhardt, M. (red.). Rombach Nordica red. Freiburg, Berlin: Rombach, Vol. Band 25 . s. 189-223 34 s. (Nordica ; vol. Band 25).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2018

Eva E. Johansson: Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur [Bokrecension]

Malmio, K., 5 mar 2018, I : Samlaren. s. 161-165 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLitteraturöversiktVetenskapligPeer review

Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

Malmio, K., 7 aug 2018, I : Tijdschrift voor Skandinavistiek. 36, 2, s. 44-57 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Här och där, nära och fjärran - den finlandssvenska minoritetslitteraturens rum i senmoderniteten

Malmio, K. M., 31 dec 2018, Transit - 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016. Broomans, P., Jiresch, E., Klok, J. & Schuppert, A. (red.). Groningen: BARKHUIS PUBLISHING, s. 56-74 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nordens noder - en omfattande introduktion till platser och rum [Bokrecension]

Malmio, K., 8 okt 2018, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3/2018, s. 158-161 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLitteraturöversiktVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Post scriptum: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa

Malmio, K., 8 okt 2018, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3/2018, s. 162-171 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Wunderkammer? Suomenruotsalainen kirjallisuus ja uusliberalistinen talous

Malmio, K., 15 dec 2018, Kirjallisuus nykykapitalismissa: Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma. Sevänen, E., Ojajärvi, J. & Steinby, L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 1444. s. 384-421 38 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1444).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2017

"De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

Malmio, K. M., 8 dec 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (red.). Åbo: Föreningen Granskaren, s. 138-148 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

Malmio, T. K. M., 29 nov 2017, I : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, s. 247‒262

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

Malmio, K., 27 okt 2017, I : Hufvudstadsbladet.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Finländsk litteratur

Malmio, K., 16 jun 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 411-430 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

Malmio, T. K. M., 17 feb 2017, Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (red.). Turku: Eetos, 18 s. (Eetos-julkaisuja; vol. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2016

A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

Malmio, K., 2016, Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 66-77 12 s. (Studia Fennica Litteraria ; vol. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

Malmio, T. K. M., 8 jun 2016, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4/2016, s. 99-103 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

Malmio, T. K. M., 8 jun 2016, I : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, s. 40-43 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Introduction

Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 maj 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9. s. 8-21 14 s. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac

Malmio, T. K. M., 15 jun 2016, I : Hessisches Literaturforum im Mousonturm E.V.. Juni 2016, Häft 122: Nordlichter, s. 25-38 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

Malmio, T. K. M., 2016, Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, Vol. 91. s. 37-65 28 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 91).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm

Malmio, K. M. (red.) & Mia, Ö. (red.), 31 maj 2016, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 159 s. (Studia Fennica. Litteraria; vol. 9)(Studia Fennica)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

Malmio, K., 2016, New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 59-76

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Under strecket: Finska romaner öppnar för omvärlden

Malmio, T. K. M., 21 dec 2016, I : Svenska dagbladet.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2015

Finlands författare höjer tonläget

Malmio, T. K. M., 21 dec 2015, I : Svenska dagbladet.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

Malmio, K., 1 dec 2015, I : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, s. 67-88

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

Malmio, K., 2015, Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (red.). Leiden: Rodopi, s. 151 –169 19 s. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Values of literature

Meretoja, H. (red.), Lyytikäinen, P. (red.), Isomaa, S. (red.) & Malmio, K. (red.), 2015, Leiden: Rodopi. 228 s. (Value Inquiry Book Series (VIBS); vol. 278)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2014

Vertailevia näkökulmia eurooppalaisiin kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksiin

Malmio, K., 30 dec 2014, I : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2014, 4, s. 72-75 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2013

Kirja-arvostelu, Fredrik Långin romaani Flickorna på Nappari

Malmio, K., 30 nov 2013, I : Helsingin Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

Malmio, K., 15 dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 193-201, 204-216 21 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; vol. 1390, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

Malmio, K., 15 dec 2013, Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 192-193 2 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1390, nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Heartland, wasteland. Tankar om tvåspråkighet

Malmio, K., 2012, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2012, 5-6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

Malmio, K., 2012, Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (red.). Teos

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2011

Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (red.). Schildts

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 nov 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (red.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vol. 3.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Pidättekö purjehtimisesta, konstaapeli? Johan Bargumin kirjan Seglats i september arvostelu

Malmio, K., 11 nov 2011, I : Helsingin Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

Malmio, K., 19 dec 2011, Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 183−217 34 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

Malmio, K., 25 sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (red.). Schildts

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

”Pitkää yksinäistä lukemista. Kirje suomenruotsista."

Malmio, K., 2011, I : Parnasso. 2/2011

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell