Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Scientific interests:                           

Latvian  hydronymics

Baltic comparative toponymics

Latvian and Lithuanian onomastics   (anthroponymics and toponymics)

Lexical parallels in Baltic languages

Academic courses (read at the University of Latvia):      

Lithuanian language II, III, IV (BA program)

Lithuanian language I, II (MA program)

Latin language I, II (BA program)

History of Lithuanian linguistics (MA program)

Introduction to Baltic mythology (BA program)

Introduction to anthroponymics (BA program)

Baltic onomastics (MA program)

Latvian and Lithuanian Comparative Grammar (MA program)

Lithuanian Grammatical Categories (MA program)

Lithuanian-Latvian translation course (MA program)

Academic courses (read at the University of Helsinki):   

Latvian language I, II, III (begin., intermediate and advanced level)

Baltic languages and nations

Latvian culture and history

Prefixation of Latvian verbs

Baltic onomastics

Latvian and Lithuanian Comparative Grammar

Latvian Colloquial Language

Texts and Contexts

Proseminar and Seminar in Baltic Languages

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.