Inget foto på Lars Aejmelaeus

Lars Aejmelaeus

20062011
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2006 2011

  • 6 Kapitel
  • 2 Antologi eller special utgåva
  • 2 Bok
  • 1 Artikel

The Pauline Letters as Source Material in Luke-Acts

Aejmelaeus, L., 2011, The Early Reception of Paul. Liljeström, K. (red.). Helsinki: Finnish Exegetical Society, s. 54-75 22 s. (Publications of the Finnish Exegetical Society ; nr. 99).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ylösnousseen ilmestykset ja lähetystehtävä

Aejmelaeus, L., 2010, Lähetysteologinen aikakauskirja: Edinburgh 1910-2010. Helsinki, s. 19-32 14 s. (Lähetysteologinen aikakauskirja; vol. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

'Christ is weak in Paul': the opposition to Paul in Corinth

Aejmelaeus, L., 2008, The Nordic Paul: Finnish approaches to Pauline theology. E. B. L. A. A. M. (red.). London: T & T Clark, s. 117-131 15 s. (Library of New Testament studies; vol. 374).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Die Frage nach dem Dativ in lokativischer Bedeutung im Neuen Testament

Aejmelaeus, L., 2008, Scripture in Transition: Essays on Septuaginta, Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo. Voitila, A. & Jokiranta, J. (red.). Leiden - Boston: Brill , s. 471-483 13 s. (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; nr. 126).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Kristus on heikko Paavalissa.": Paavalin vastainen oppositio Korintissa

Aejmelaeus, L., 2008, Paavali valokeilassa. Mustakallio, A. & Aejmelaeus, L. (red.). Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, Vol. 96. 46 s. (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja ; nr. 96).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Aktiviteter 1992 2010

  • 4 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 4 Medlemskap eller annan roll i granskningskommitté
  • 1 Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)
  • 1 Typer av övriga aktiviteter - Övrigt

Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Lars Aejmelaeus (Ordförande)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Väitöstilaisuuden arvosanatoimikunnan puheenjohtajuus

Lars Aejmelaeus (Deltagare)
22 maj 2010

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Upsalan yliopisto (Extern organisation)

Lars Aejmelaeus (Ordförande)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Kööpenhaminan yliopisto (Extern organisation)

Lars Aejmelaeus (Medlem)
2006

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Åbo Akademi (Extern organisation)

Lars Aejmelaeus (Expert)
2006

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté