Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • korpuslingvistik
  • språkinlärning
  • samtalsanalys
  • bedömningsforskning
  • interaktionell lingvistik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.