Foto av Laszlo Vincze
 • PB 16 (Snellmansgatan 12)

  00014

  Finland

20082023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Forskningsområden:

 • Tvåspråkighet och kommunikation

Pågående forskning:

Tematiskt forskningsområde:

Vetenskapsgrenar

 • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Mellangruppskommunikation
 • Medieanvändning
 • Kvantitativa metoder
 • 6121 Språkvetenskaper
 • Tvåspråkighet
 • Tillämpad lingvistik
 • Kvantitativa metoder

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.