Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 3122 Cancersjukdomar

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.