Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 515 Psykologi
  • 6162 Kognitionsvetenskap
  • 3112 Neurovetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.