Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jatkotutkimukseni kohteena on kielellinen epäsymmetria keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Tutkin intersubjektiivisuuden rakentumista, ongelmallisten vuorojen korjausta sekä keinoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin nojautuen. Tutkimusmenetelmänä käytän lingvististä keskustelunanalyysia. Aineistonani on noin 10 tuntia erityyppisiä, kahdenkeskisiä keskusteluita kehitysvammaisten työvalmennuskeskuksissa, kodeissa ja asuntoloissa.
Teen tutkimustani Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Työskentelen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa.

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Publikationer 2006 2012

  • 5 Kapitel
  • 1 Antologi eller special utgåva
  • 1 Bok

Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.

Leskelä, L. (red.) & Lindholm, C. (red.), 2012, Helsinki: Kehitysvammaliitto. 300 s. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen

Leskelä, L. & Lindholm, C., 2012, Haavoittuva keskustelu. : Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, s. 12-31 20 s. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; nr. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa

Leskelä, L., 20 jan 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmterisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.). 1 red. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Vol. 2012. s. 184-234 50 s. (Kehityvammaliiton tutkimuksia; vol. 2012, nr. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Selkokieli kahdenkeskisissä keskusteluissa

Leskelä, L., dec 2009, Selkokieli ja vuorovaikutus. Kartio, J. (red.). 1 red. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike, Vol. 2009. s. 25-45 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Projekter 2012 2017

Aktiviteter 2019 2019

  • 2 !!Oral presentation
  • 1 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Klaara-työpajat 2019

Ulla Vanhatalo (Medlem i organisationskommitté), Leealaura Leskelä (Medlem i organisationskommitté), Eliisa Helinä Uotila (Medlem i organisationskommitté), Camilla Lindholm (Medlem i organisationskommitté)
1 feb 201916 aug 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Minimal languages meet easy-to-read. Hunt for the simplest possible vocabulary. IPrA Conference 2019

Ulla Vanhatalo (!!Speaker), Leealaura Leskelä (!!Speaker)
10 jun 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation