Inget foto av Leealaura Leskelä
20062021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jatkotutkimukseni kohteena on kielellinen epäsymmetria keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Tutkin intersubjektiivisuuden rakentumista, ongelmallisten vuorojen korjausta sekä keinoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin nojautuen. Tutkimusmenetelmänä käytän lingvististä keskustelunanalyysia. Aineistonani on noin 10 tuntia erityyppisiä, kahdenkeskisiä keskusteluita kehitysvammaisten työvalmennuskeskuksissa, kodeissa ja asuntoloissa.
Teen tutkimustani Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Työskentelen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa.

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.