Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

dosentti

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.