Lieselott Nordman

Filosofie doktor, svenska (2009)

 • PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

20002023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Lieselott Nordman undervisar på magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer och magisterprogrammet i översättning och tolkning (svensk översättning). Under tio år, 2010-2020, arbetade hon även som timlärare vid juridiska fakulteten.

Hon undervisar i bl.a. juridisk översättning, juridisk svenska, professionell översättning från finska till svenska, skrivande i arbetslivet, muntlig och skriftlig färdighet, samhälle och kultur i Svenskfinland, textanalys och språkvård.

Hon handleder på kandidat-, magister- och doktorandnivå (doktorsavhandlingar i nordiska språk).

För tillfället handleder hon tre doktorander i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon är huvudhandledare för Marion Kwiatkowski  och biträdande handledare för Olga Mezhevich och Maria Andersson-Koski. Våren 2023 disputerade Satu Siltaloppi som hon var huvudhandledare för.

Lieselott Nordman var opponent på Ida Seljeseths doktorsdisputation vid Oslo universitet 2021 och opponent på Ylva Byrmans doktorsdisputation vid Göteborgs universitet 2018 och skuggopponent (motsv. förhandsgranskare) på Saga Bendegards doktorsavhandling vid hennes slutventileringsseminarium vid Uppsala universitet 2013.

Lieselott Nordmans forskningsintressen omfattar:

 • juridisk översättning och juridiskt språk
 • författningsöversättning
 • institutionell översättning och institutionell kommunikation
 • översättningssociologi
 • fackspråk som professionell identitetsmarkör hos blivande experter
 • myndighetskommunikation
 • skrivande i yrkeslivet
 • språkligt ansvar
 • språkligt identitetsskapande
 • maskinöversättning som en del av översattarens arbetsbild
 • finlandssvenskt teckenspråk
 • lättlästa texter och översättning av och till lättläst text

Hon har vid ett flertal tillfällen gästföreläst om juridisk översättning och juridiskt språk vid bl.a. Europeiska kommissionen i Bryssel och Luxemburg och vid Europeiska rådet i Bryssel.

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Nordiska språk
 • Svenska
 • Översättningsvetenskap
 • Juridisk översättning
 • Juridiskt språk
 • Myndighetsspråk
 • Myndighetstexter
 • Klarspråk
 • Skrivande i arbetslivet
 • Språk och identitet
 • Fackspråk

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.