Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.