Personlig profil

Vetenskapsgrenar

 • 3111 Biomedicinska vetenskaper
 • Metabolisk sjukdom
 • Fetma
 • Diabetes
 • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
 • Bioinformatik
 • Transkriptomik
 • Histologi
 • Mikroskopi
 • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
 • Vaskulär biologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.