Foto av Marcus Norrgård

Marcus Norrgård

Professor i juridik, JD, VH

  • PL 1010 (Pitkäkatu 28-30)

    00014

    Finland

1996 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Marcus Norrgård är professor i juridik vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa sedan mars 2013. Han avlade juris kandidatexamen 1996 och juris doktorsexamen 2002, bägge vid Helsingfors universitet.

Marcus Norrgård verkade innan sin utnämning som professor i immaterialrätt (2010—2013) och assistant professor (2007—2009) vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. År 2006 arbetade han som universitetslektor vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa. Han innehade en av Finlands akademi finansierad tjänst som forskardoktor vid Svenska handelshögskolan åren 2004—2005. Han har även verkat som tf. professor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan (2002—2003), som forskare vid Helsingfors universitet (1999—2001) och som tf. överassistent vid Svenska handelshögskolan i Vasa och Helsingfors (1997—1998).

I sin forskning har Norrgård fokuserat på särskilt på immaterialrätt, processrätt och skadeståndsrätt. Han har speciellt intresserat sig för frågor i gränsområdet mellan immaterialrätt och processrätt. T.ex. kan nämnas hans doktorsavhandling Interimistiska förbud i immaterialrätten (2002), som behandlar en ditintills negligerad immaterialrättslig sanktion. Även hans forskning om sanktionsdirektivet samt enhetspatentsystemet (unitary patent) kan nämnas som exempel på immaterialrättsprocessrättslig forskning. Norrgård har vidare profilerat sig inom patenträtten, särskilt i frågor som gäller skyddsomfång och ekvivalens (se t.ex. monografin Patentin loukkaus (2009)). Det tredje fokusområdet, som representeras av hans monografi Avtalsingrepp (2006), är skadeståndsrätt.

Norrgård har tidigare fungerat bl.a. som ordförande för upphovsrättsrådet och direktör för IPR University Center.

Externa befattningar

Direktör, IPR University Center - Immateriaalioikeusinstituutti

1 sep. 201831 jan. 2020

Professor i immaterialrätt (10 %), Hanken School of Economics

1 mars 201331 dec. 2016

Professor of intellectual property law, Hanken School of Economics

20102013

Ordförande för upphovsrättsrådet, Ministry of Education and Culture

20082020

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik