Foto av Maria Söderlund-Venermo
1988 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Clinical microbiology, Specialist in clinical microbiology

Tilldelningsdatum: 8 juni 2006

Virologi, Docent, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 25 feb. 2002

Mikrobiologi, FD, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 26 apr. 1996

Mikrobiologi, MSc, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 24 maj 1990

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 118 Biovetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.