Inget foto av Marina Bergman-Pyykkönen
  • PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Finland

20172023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Mitt övergripande intresse är att berika förståelsen av processer som möjliggör gränsöverskridande samarbete. Jag undersöker hur multi-professionellt och multi-organisatoriskt samarbete utvidgas till inter-professionellt samarbete. Forskningskontexten är lärande nätverk som på bred basis studerar och utvecklar medling i familjefrågor. Forskningen anknyter till kunskapsproduktion och till att förstärka professionell expertis i förändring.

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.