Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

I min avhandling undersöker jag hur ungdomar som är barn till invandrare i Svenskfinland konstruerar och uttrycker sin sociokulturella identitet genom språkliga praktiker.

Avhandlingen bidrar till en ökad förståelse av invandringens effekter på språkbruket på landsbygden och hur invandringen bidrar till en ny generation av landsortsbor som rör sig i olika kulturella och språkliga kretsar. Från ett finländskt perspektiv belyser avhandlingen dessutom den språkliga och språkpolitiska situationen i Finland, där invandrare som bosätter sig på den svenskspråkiga landsbygden utgör en ytterligare minoritet inom den svenskspråkiga minoriteten i Finland och förväntas klara sig inom detta komplexa språkliga förhållande. 

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • svenska språket
  • sociolingvistik
  • migration
  • Variation and Change