Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter 2016 2019

  • 8 !!Oral presentation
  • 1 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 1 Medlem i doktorsavhandlingskommitté
  • 1 Akademisk besök på annan institution
Filter
!!Oral presentation

Päiväkodin viherpihan vaikutus lasten terveyteen ja hyvinvointiin

Riikka Puhakka (!!Speaker), Marja Irmeli Roslund (!!Speaker), Outi Tahvonen (!!Speaker), Aki Tapio Sinkkonen (!!Speaker)
25 apr 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Urban Pollution Alters Environmental and Kindergarten Children’s Commensal Microbiota – Implications for Health

Marja Roslund (!!Speaker), Sonja Rantala (!!Speaker), Sami Oikarinen (!!Speaker), Riikka Puhakka (!!Speaker), Noora Nurminen (!!Speaker), Nan Hui (!!Speaker), Anna-Lea Rantalainen (!!Speaker), Olli Laitinen (!!Speaker), Heikki Hyöty (!!Speaker), Aki Sinkkonen (!!Speaker)
15 maj 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Greening of daycare yards modifies skin and gut microbiota and enhances wellbeing of urban children in Finland

Marja Roslund (!!Speaker), Riikka Johanna Puhakka (!!Speaker), Aki Tapio Sinkkonen (!!Speaker), Kati Mira Marika Grönroos (!!Speaker), Nathan Siter (!!Speaker), Juho Rajaniemi (!!Speaker), Sami Oikarinen (!!Speaker), Noora Nurminen (!!Speaker), Olli H. Laitinen (!!Speaker), Heikki Hyöty (!!Speaker)
19 jun 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Fil

Health Promoting Materials to Manage Urban Pollution and Immune-mediated Diseases

Marja Roslund (!!Keynote speaker), Aki Tapio Sinkkonen (!!Speaker), Riikka Johanna Puhakka (!!Speaker), Kati Mira Marika Grönroos (!!Speaker), Heikki Hyöty (!!Speaker), Olli H. Laitinen (!!Speaker), Juho Rajaniemi (!!Speaker), Anirudra Parajuli (!!Speaker)
28 apr 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Fil

"Healthy environment for urban children - the effects of greening of kindergarten yards"

Riikka Puhakka (!!Speaker), Marja Irmeli Roslund (!!Speaker), Kati Mira Marika Grönroos (!!Speaker), Nathan Siter (!!Speaker), Olli Laitinen (!!Speaker), Juho Rajaniemi (!!Speaker), Heikki Hyöty (!!Speaker), Aki Tapio Sinkkonen (!!Speaker)
24 aug 201725 aug 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

"Päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin"

Riikka Puhakka (!!Speaker), Marja Irmeli Roslund (!!Speaker), Kati Mira Marika Grönroos (!!Speaker), Aki Tapio Sinkkonen (!!Speaker)
27 apr 201728 apr 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Liikeenteestä peräisin olevien haitta-aineiden kytkökset elinympäristöön ja terveyteen

Marja Roslund (!!Speaker)
9 nov 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Maa-aineksen laadun vaikutus liikenteestä peräisin olevien haitta-aineiden hajotukseen

Marja Roslund (!!Speaker)
15 nov 2016

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation