Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 1995 2019

Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat

Huhtala, A., Vesalainen, M., Hildén, R. & Rautopuro, J., 2019, I : Nordand. 14, 1, s. 4-24 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kielten aineenopettajankoulutus - kuormittava ja hajanainen kokemus?

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2019, I : Kasvatus. 50, 1, s. 67-72 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

"This language still motivates me!" Advanced language students and their L2 motivation

Huhtala, A. M., Kursisa, A. & Vesalainen, M. R., jun 2019, I : Studies in Second Language Learning and Teaching. 9, 2, s. 287-311 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Projekter 2006 2019

Aktiviteter 2001 2019

Kielten aineenopettajankoulutuksen haasteet opiskelijoiden näkökulmasta (Linguapeda 2019)

Anne Huhtala (!!Speaker), Marjo Vesalainen (!!Speaker)
18 maj 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Multilingualism of university language students (Thinking, doing, learning 2019)

Anne Huhtala (!!Speaker), Anta Kursisa (!!Speaker), Marjo Vesalainen (!!Speaker)
18 jun 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Voiko työelämää oppia yliopistossa? Monitieteinen projektikurssi työelämätaitojen vahvistajana

Terhi Ainiala (!!Speaker), Pia Olsson (!!Speaker), Marjo Vesalainen (!!Speaker)
6 jun 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Uskaltaa osata. Työelämätaitojen rakentuminen monialaisella projektikurssilla

Terhi Ainiala (!!Speaker), Pia Johanna Olsson (!!Speaker), Marjo Riitta Vesalainen (!!Speaker)
1 mar 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation