Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Artikel
Artikel

Avaimia onnistuneeseen kieltenopettajien täydennyskoulutukseen

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2017, I : Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 19, 4, s. 62-69 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat

Huhtala, A., Vesalainen, M., Hildén, R. & Rautopuro, J., 2019, I : Nordand. 14, 1, s. 4-24 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kielten aineenopettajankoulutus - kuormittava ja hajanainen kokemus?

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2019, I : Kasvatus. 50, 1, s. 67-72 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

"This language still motivates me!" Advanced language students and their L2 motivation

Huhtala, A. M., Kursisa, A. & Vesalainen, M. R., jun 2019, I : Studies in Second Language Learning and Teaching. 9, 2, s. 287-311 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
Öppen tillgång