Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter 2014 2018

  • 5 !!Oral presentation

Koululaisten S2-oppikirjojen astevaihtelun kuvauksesta 1800-luvun lopulta 1930-luvulle

Marjut Helena Vehkanen (!!Speaker)
7 maj 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

The teaching materials of Finnish as a foreign language in time of historical turmoil: when, why and how?

Marjut Helena Vehkanen (!!Speaker)
5 okt 20176 okt 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Diakroninen katsaus S2-oppikirjojen puhuttelutavoissa tapahtuneisiin muutoksiin

Marjut Vehkanen (!!Speaker)
25 maj 201627 maj 2016

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Hur syns kriget i textböcker för undervisning i finska som främmande språk under 1930- till 1950-talet?

Marjut Vehkanen (!!Speaker)
9 jun 201510 jun 2015

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Kuinka puhetta opetettiin S2-oppikirjoissa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella?

Marjut Vehkanen (!!Speaker)
4 apr 20146 apr 2014

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation