Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Projekter 1970 2021

Itsejärjestyneet rakenteet

Leskelä, M.

16/01/2006 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Färdig

Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition

Leskelä, M.

01/01/201831/12/2019

Projekt: Forskningsprojekt

New olefin polymerization catalysts

Leskelä, M.

15/03/201715/03/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Development of ALD processes for microelectronic applications

Leskelä, M.

01/01/201431/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

ENHANCE-European Research Training Network of

Leskelä, M.

Unknown funder

01/10/200930/09/2013

Projekt: Forskningsprojekt

ENHANCE-European Research Training Network of

Leskelä, M.

Unknown funder

01/10/200930/09/2013

Projekt: Forskningsprojekt

LED-based photocatalytic water purification

Leskelä, M.

Unknown funder

01/06/200931/12/2012

Projekt: Forskningsprojekt

LED-based photocatalytic water purification

Leskelä, M.

Unknown funder

01/06/200931/12/2012

Projekt: Forskningsprojekt

Epäorgaanisen maririaalikemian tutkijakoulu

Leskelä, M.

Unknown funder

01/01/200831/12/2012

Projekt: Forskningsprojekt

Puusta hyvinvointia kultakatalyyttejä käyttäen

Leskelä, M.

01/01/200831/12/2010

Projekt: Forskningsprojekt

Puun katalyyttinen hajottaminen

Leskelä, M.

Unknown funder

01/01/200831/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt

Uudet biomassan käsittelymenetelmät

Leskelä, M.

01/01/200831/12/2008

Projekt: Forskningsprojekt

Funktionaaliset nanopertikkelit ja -laitteet

Leskelä, M.

01/01/200731/12/2010

Projekt: Forskningsprojekt

Layered double hydroxide nanocomposites

Leskelä, M. & Grafov, A.

17/01/200631/12/2007

Projekt: Forskningsprojekt

Kalsiumsulfaatin puhdistus

Leskelä, M.

01/01/200631/12/2006

Projekt: Forskningsprojekt

Cooperation Agreement

Leskelä, M.

Unknown funder

01/04/200431/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Organized nanostructures

Leskelä, M.

13/02/200331/12/2005

Projekt: Forskningsprojekt

Pienten hiukkasten ja pintojen välisten voimien hallinta

Leskelä, M.

01/04/200230/06/2006

Projekt: Forskningsprojekt

Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmä - huippuyksikkö

Leskelä, M.

01/01/200231/12/2007

Projekt: Forskningsprojekt

Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmä - huippuyksikkö

Leskelä, M.

01/01/200231/12/2007

Projekt: Forskningsprojekt

Catalytic Bleaching of Chemical Pulps-TEKES/Industry

Leskelä, M., Sipilä, J. & Repo, T.

01/03/199831/12/2004

Projekt: Forskningsprojekt