Foto av Markus K M Mononen
20162020

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

CV

Markus Mononen

päiv. 15.12.2020

Syntymäaika: 08.05.1989
Siviilisääty: Avoliitossa
Sähköposti: [email protected] / [email protected]

Oppiarvo: Teologian maisteri (uskontotiede)
Ammatti
: Tohtorikoulutettava / Tutkimusassistentti / Tuntiopettaja / CEO, Yrittäjä, Luennoija / Tietokirjailija / Yritysassistentti
Työnantaja: Helsingin yliopisto / Freelance / Procode Oy / Myyttiset Luennot

Kielitaito

Suomi: äidinkieli.
Ruotsi: hyvä.
Englanti: kiitettävä.
Saksa: kohtalainen.

Olen uskontotieteilijä, tunnustukseton teologian maisteri Espoosta. Työskentelen Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti Risto Pulkkisen tutkimusassistenttina ja valmistelen samalla väitöskirjaani saamelaisista noitarummuista. Sivutöikseni toimin Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suomalaisen kansanuskon substanssin uskontotieteen tuntiopettajana; järjestän yritykseni Myyttiset Luennot kautta tiedettä popularisoivia luentosarjoja Helmet-kirjastoissa sekä avustan Procode Oy:tä, helsinkiläistä it-alan perheyritystä. Olen myös Pohjoisen Etnografian Seuran hallituksen jäsen.

Erikoisalaani ovat pohjoinen kansanusko, kirjoituksettomien kansojen uskonnollisuus, suomalainen kansanusko, saamelainen kansanusko sekä varsinkin saamelaiset noitarummut. Uskontotieteen oppiaineessa profiloidun eniten uskontohistoriaan, mutta sosiaalipsykologisen laajan sivuainekokonaisuuteni kautta minulla on valmiuksia tarkastella uskontoa myös laajalti osana ihmismielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Uusretoriikan diskurssianalyyttiset menetelmät ovat minulla myös hyvin hallussa.

Asun Espoossa sosiaalipsykologi-avovaimoni kanssa. Harrastan salibandyä, lenkkeilyä, kuntosalilla käyntiä, sulkapalloa, kitaransoittoa ja vapaamuotoista, omaehtoista tutkimista. Tällä hetkellä inspiraationi on vienyt minut vapaa-ajallani Suomen historian Ruotsin suurvalta-aikaan.

Julkaisut

06/20

Uskonnon luonnolliset rajat - katsaus uskontoekologiaan

Uskonnontutkija - Religionsforskaren

A scientific analysis of the so called religion-ecology's methodology's history. In Finnish.

06/2020

Ra - Heliopoliksen suurjumala

Myyttisten Luentojen julkaisuja

My first self-financed nonfiction ebook about the Ancient Egypt god Ra. Published by Myyttiset Luennot in Finnish. Combining egyptology, comparative religion and mentality history all together.


10/2016

Pulkkinen & Lindfors: Suomalaisen kansanuskon sanakirja. Gaudeamus / Helsinki.

-      pohjatekstit noitarummuista, metalleista, Saana-tunturista, Pyhän kansallispuiston nähtävyyksistä, uhallakäynnistä ja sielulinnusta ovat minun tekemiäni.

06/2016

Noitarummut muutoksen kuvastajina. Analyysi saamelaisista noitarummuista ja uskonnon muutoksesta kolonialistisen ajan alun Lapissa. – Uskonnontutkija I/2016

 

Tieteelliset esitelmät

12/2019

Radien in Åsele Saami Shaman Drums’ Symbols

University of Helsinki, Comparative Religion’s Scholar Seminarium

 

11/2018

Åselen noitarummut: tutkiminen, haasteet ja uudet menetelmät

SKS – Saamelaisten mytologian seminaari.

 

09/2018

Åsele Saami Drums: their study, challenges and possible solutions

Presentation created for Religions around the Arctic: Source criticism and comparisons, AHKR - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap & UiB ja Religionsvitenskap ved UiB.

 

04/2018

Tuntemattomasta skottimunkista Ernst Mankeriin: saamelaisten noitarumpujen tutkimushistoria 1100-1950

University of Helsinki, Comparative Religion’s Scholar Seminarium

 

11/2017

Animal Symbols in Åsele Saami Shaman Drums: Analysis and Meaning

University of Helsinki & Society for Northern Ethnography: Animals in Indigenous Religions and Folk Beliefs I, International Symposium 2017

 

Opetus ja luennointi

HY, Avoin YO, Uskontotiede

KUKA-US206: Suomalainen kansanusko

13.3. – 15.5.2019 Helsinki

 

Myyttiset Luennot

Saatana: luentosarja paholaisen historiasta ja mielikuvista

Ison Omenan kirjasto, 01/02 2018

 

Suomalainen kansanusko

Ison Omenan kirjasto, 11/12 2016; 11/12 2017
Töölön kirjasto 11/12 2017
Tapiolan kirjasto, 09/10 2018
Sellon kirjasto, 09/10 2018

 

Tekeillä tällä hetkellä

-      Väitöskirja saamelaisten noitarumpujen tutkimisen metodiikan kehittämisestä ja kristinuskon vaikutuksesta. n. 2021 – 2022.

-      Populaari tietoteos saamelaisista samaaneista ja noitarummuista. Kirjailijaparina Risto Pulkkiselle. 2021.

-      Sivutoiminen tutkimus Heavy Metalista osana populaarikulttuuria. Fokuksessa kysymys Heavy Metal –artistien uskontokäsityksistä. Peilaus David DeFeis'n (VIRGIN STEELE [USA]) tapaustutkimukseen haastatteluineen.

 

Työkokemus

04/2019 –

Hallituksen jäsen / Pohjoisen Etnografian Seura

Tuon PES:n toimintaan nuoren tutkijan asiaosaamistani, kontakteja ja näkyvyyttä.

 

12/2018 –

CEO, Lecturer & Academic Specialist / Myyttiset Luennot

Uskontotieteen, antropologian ja muiden kulttuuritutkimusalojen aihepiirien tiedettä popularisoivia, matalakynnyksisiä ja asiantuntevia luentosarjoja yleisötilaisuuksiin. Toistaiseksi olemme tehneet yhteistyötä Helmet-kirjastojen, keskiaikamarkkinoiden ja Suomen uskonnonopettajien liiton kanssa.

05/2018 –

Tuntiopettaja / HY, Avoin YO

Suomalaisen kansanuskon substanssin ja sen tutkimisen luentosarjoja kandivaiheen opiskelijoille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

09/2017 –

Luennoija, kulttuurintuottaja / Helmet-kirjastot / Pääkaupunkiseutu

Suomalaisen kansanuskon luentosarjojen suunnittelu, markkinointi ja toteutus yhteistyössä Helmet-kirjastojen kanssa. Teen erikoiskirjastovirkailija Henri Hiljanderin kanssa tunnustuksettomia, kulttuurisesti yleissivistäviä, matalan kynnyksen opetus- ja kulttuurinjakotilaisuuksia.

04/2015 –

Tutkimusavustaja, Helsingin yliopisto / Freelance

Dos. Risto Pulkkisen assistenttina toimiminen. Osallistuminen akateemisten ja populaarien julkaisujen kirjoittamiseen, luentosarjojen valmisteluihin, varsinaiseen tutkimiseen ja arkistotyöhön. Työsuhde alkoi työharjoitteluna ja on sittemmin jatkunut Pulkkisen alaisuudessa Freelance-muodossa. Tällä hetkellä työn alla on populaarijulkaisu saamelaisista samaaneista ja heidän noitarummuistaan. Julkaistaan 2020.

03/2008 –

Assistentti / Procode Oy / Helsinki

Opiskelun ohella osa-aikaista työskentelyä perheyrityksen arvoihin vannoen. Web-sivujen ja somen ylläpito, ohjelmiston kehittäminen ja asiakastilaisuuksiin osallistuminen avustavassa roolissa.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Uskontotiede, Teologian maisteri, Helsingin yliopisto/ Teologinen tiedekunta

Tilldelningsdatum: 12 dec. 2015

Externa befattningar

Hallituksen jäsen, Pohjoisen Etnografian Seura

4 apr. 2019 → …

CEO, Academic Specialist & Lecturer, Myyttiset Luennot

1 dec. 2018 → …

Yritysassistentti, Procode Oy

1 jan. 2005 → …

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi
  • 5144 Socialpsykologi
  • 615 Historia och arkeologi
  • 5143 Social- och kulturantropologi