Personlig profil

Information om forskning och undervisning

I min doktorsavhandling studerar jag förändringar i politiskt språkbruk under det sena 1900- och det tidiga 2000-talet genom begreppshistorisk lins och med Finland som empiriskt exempel. Mitt fokus ligger på hur politiska aktörer, speciellt sedan 1970-talet, i ökande grad och genom en ny vokabulär, retoriskt har betonat vikten av immateriella (vid sidan av materiella) faktorers inflytande på väl(mående/färd) och konkurrenskraft. Avhandlingen knyter an till en vidare forskningsansats att identifiera och analysera 1900-talets nyckelbegrepp. Jag är speciellt intresserad av hur samspelet mellan politik och andra sfärer, exempelvis vetenskap och näringsliv, leder till att tidigare ”icke-politiska” begrepp flyter in i parlamentarisk debatt.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Historia, FM, Helsingfors universitet

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi
  • Conceptual history
  • history of emotions

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.