Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Tutkimusintressit: Modernismi, huumori ja komiikka

Vetenskapsgrenar

  • 6122 Litteraturforskning