Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter

  • 8 Akademisk besök på annan institution
  • 7 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 2 Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)
  • 1 Typer av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne
Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Graduohjaus: Sanojen automaattinen hermostollinen käsittely ja oppiminen kielellisessä erityisvaikeudessa (Kognitiotiede)

Miika Leminen (Handledare)
15 nov 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Graduohjaus: A naturalistic approach to study reading-related brain activity (Psykologia)

Miika Leminen (Handledare)
1 dec 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)