Personlig profil

Externa befattningar

Visiting Professor, University of Granada

20212023

Kristine Bonnevie Professor (20%), University of Oslo

20152017

Vetenskapsgrenar

  • 1171 Geovetenskaper
  • 1172 Miljövetenskap
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.