Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Physiology and Genetics, MSc, University of Turku, Department of Biology

Tilldelningsdatum: 30 juli 2021

Vetenskapsgrenar

  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.