Foto på Mikko Jauho
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

19972020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1997 2019

Filter
Kapitel
2017

Tieteen- ja teknologiantutkimuksen näkökulma terveyteen

Jauho, M. M. K. & Meskus, M., apr 2017, Terveyssosiologian linjoja. Karvonen, S., Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 125-140 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2016

Terveellisen syömisen ja liikkumisen edistäjät ja esteet - laadullinen katsaus

Jauho, M. M. K., 2016, Epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta ja polarisaatio: syyt, kustannukset ja ohjaustoimet. K. B., Jallinoja, P. & Koivusalo, M. (red.). Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, s. 32-55 24 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 24/2016).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2015

Fats: Role in Cardiovascular Disease

Jauho, M. M. K., 2015, The SAGE Encyclopedia of Food Issues. Albala, K. (red.). Los Angeles: Sage, Vol. 2. s. 481-486 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Functional foods

Niva, M. H. & Jauho, M. M. K., 2015, The SAGE Encyclopedia of Food Issues. Albala, K. (red.). Thousand Oaks, CA: Sage, Vol. 2. s. 697-701 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2013

Terveydenhuollon ammattiryhmien terveyspoliittiset näkemykset

Jauho, M. M. K., 2013, Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Marita, S. (red.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. 357–371 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2010

Michel Foucault ja terveyden tutkimus

Jauho, M. M. K., 2010, Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Ashorn, U. (red.). Gaudeamus, s. 157–173 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Miten riskitieto alkoi ohjata terveyspolitiikkaa: tilastomatemaattiset välineet ja sydäntautien torjunta Suomessa toisen maailmansodan jälkeen

Jauho, M. M. K., 2010, Tieto hallinnassa: tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Alastalo, M. & Åkerman, M. (red.). Tampere: Gaudeamus, s. 113-140

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Ne 45 000 ja tuberkuloosityö 1930-luvun Suomessa

Jauho, M., 2009, Filmi-Kela : Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan / toimittaneet Tuula Helne ja Laura Kalliomaa-Puha. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, s. 62-71 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2004

Sosiaalivakuutus ja sosiaalisen vastuun synty - tapaturmavakuutus edelläkävijänä

Jauho, M., 2004, Vakuuttava sosiaalivakuutus? / toimittaneet Katri Hellsten & Tuula Helne . Helsinki: Kansaneläkelaitos, s. 70-89 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Valtion rakentaminen, lääkärikunnan ammatillistuminen ja valistuneen maallikon synty

Jauho, M., 2004, Hyvinvointityön ammatit / toimittaneet Lea Henriksson ja Sirpa Wrede. Helsinki: Gaudeamus, s. 84-109 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2003

Johdanto

Helén, I. & Jauho, M., 2003, Kansalaisuus ja kansanterveys / Ilpo HeleÌ�n & Mikko Jauho (toim.) . Helsinki: Gaudeamus, s. 7-12 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Terveyskansalaisuus ja elämän politiikka

Helén, I. & Jauho, M., 2003, Kansalaisuus ja kansanterveys / Ilpo HeleÌ�n & Mikko Jauho (toim.) . Helsinki: Gaudeamus, s. 13-32 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Työväenravitsemuskysymys: ravitsemus ja yhteiskuntapolitiikka Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla

Jauho, M., 2003, Kansalaisuus ja kansanterveys / Ilpo Hele�n & Mikko Jauho (toim.) . Helsinki: Gaudeamus, s. 146-174 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1997

Kivikaupunki ja puukylä: perheitä Vaasankadulla ja Pasilassa

Jauho, M., 1997, Kotikaduilla : kaupunkilaiselämää 1970-luvun Helsingissä / toimittanut: Maria Koskijoki. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 52-67 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig