Personlig profil

Externa befattningar

University of Turku

20112016

Vetenskapsgrenar

  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 515 Psykologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.