Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete
  • Barnskydd, föräldrastöd
  • 516 Pedagogik
  • Familjeforskning, föräldraskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.