Foto av Miro Metsämuuronen

Miro Metsämuuronen

Filosofie magister, ämneslärare

20162016

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Doktorand i nordiska språk (doktorandprogrammet i språkforskning, 2018–2021)

Avhandlingsprojekt: The sound system of Old Faroese in the light of Danish, English and Celtic language contact evidence (”Fornfäröiskt ljudsystem i ljuset av material från danska, engelska och keltiska språkkontakter”).

Undervisning:
2021, vår:     Svensk morfologi och syntax (Grammatik I), 5 sp
2020, vår:     Färöiska som nordiskt grannspråk, 5 sp (Tammerfors universitet)
2019, vinter: Fornisländska, 5 sp [50 %]
2019, vår:     Grundkurs i färöiska, 5 sp

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • nordiska språk
  • färöiska
  • historisk lingvistik
  • etymologi
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.