Personlig profil

Forskningsintressen

Insect responses to stress related to climate change

Vetenskapsgrenar

  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.