Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

I min avhandling undersöker jag konspirationsteorier relaterade till utrikespolitik och deras politiska implikationer i förhållandet mellan Folkrepubliken Kina och Förenta staterna från 2012 till 2022. Studien föreslår en hypotes om att det har skett en "konspirationsteoretisk vändning" i Kina-Förenta staterna-relationerna under den tiden, vilket manifesterar sig i spridningen av vissa konspirationsteoretiska berättelser.

Jag är intresserad av konspirationsteorier eftersom deras utbredning och vanlighet i utrikespolitisk retorik ofta passerar obemärkt. Stater tenderar att anklaga varandra och misstänka varandras dolda, onda motiv, men sådana uttryck eller interaktion kallas inte nödvändigtvis "konspirationsteorier". Detta är inte förvånande, eftersom termen "konspirationsteori" är negativt laddad och oftast betecknar en berättelse som är i strid med etablerade epistemiska auktoriteter och allmänna övertygelser. Inom internationella relationer finns dock ingen allmänt accepterad epistemisk auktoritet, för inte att tala om mellan stormakterna som Kina och USA.

Därför undersöker jag konspirationsteorier som ett uttrycksätt (stil/genre) i det utrikespolitiska samspelen mellan Kina och Förenta staterna: vad som orsakar det, varför och hur konspirationsteoristil används för politiska syften och vilka konsekvenser det har för Washington och Peking.

Forskningsmaterialet i min avhandling består av tal, dokument och böcker som har producerats av ledarna från Förenta staterna och Kina, deras förvaltningsmedlemmar samt olika nationella försvarsministerier och myndigheter relaterade till utrikespolitik. Materialet omfattar även intellektuella, forskare som sympatiserar med sina respektive etableringar, mediekanaler och sociala medier. När det gäller tillämpade analysmetoder, förlitar jag på litteraturteoretikern Kenneth Burkes arbeten, kompletterat med insikter från narratologi och diskursanalys enligt Essex-skolan.

 

Avhandling förväntas vara klar: 2024

 

Hittills erhållna stipendier för doktoravhandlingen:

- Jenny och Antti Wihuris stiftelse (2020) (Finland)

- Stiftelsen för Kone (2019) för forskningsvistelse vid Fudan-universitetet (1.9.2019–31.12.2019) (Finland)

- Joel Toivolas stiftelse (2017, 2018) (Finland)

 

Forskningsämnen:

- Kinas utrikespolitik och politiskt tänkande, förhållandet mellan Kina och USA

- Hotbilder, nationalism, populism, auktoritarism

- Konspirationsteorier

- Utrikespolitiska diskurser, retorik och narrativ

- Begreppshistoria

- Politisk teori

Externa befattningar

Medredaktör för nyhetsbrev om Kina (Kiina-ilmiöt)

1 jan. 2018 → …

Vetenskapsgrenar

  • 517 Statsvetenskap