20062024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Efter att ha avlagt sin doktorsavhandling The True Colors of Finnish Welfare Nationalism, har Niko Pyrhönen arbetat som seniorforskare vid Migrationsinstitutet och forskardoktor vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Hans nuvarande forskningsprojekt är finansierat av Helsingin Sanomat stiftelsen och handlar om höger-populistiska hybridmedia-mobiliseringspraxis samt berättelser i "alt-höger" nyhetsutbudet i USA, Frankrike och Norden.

 

Externa befattningar

senior researcher, Institute of Migration

15 aug. 201619 feb. 2017

Vetenskapsgrenar

 • 5141 Sociologi
 • 517 Statsvetenskap
 • medborgarskap
 • migration
 • populism
 • nationalism
 • välfärdssamhället
 • 611 Filosofi
 • makt
 • estetik
 • representation
 • fenomenologi
 • 614 Teologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.