Personlig profil

Information om forskning och undervisning

- Criminology

- Empirical legal research

- Criminal policy

Utbildning / akademisk kvalifikation

JM

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik
  • Criminology
  • Criminal Law

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.