20232023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Periodontology, Master of Clinical Dentistry in Periodontics (Periodontology Specialist), EFFECT OF CURCUMIN GEL APPLICATION FOLLOWING SUBGINGIVAL CURRETAGE ON DIABETIC PERIODONTITIS HEALING ( Study on Pocket Depth, Bleeding on Probing, Clinical Attachment Loss, and HbA1c), Universitas Gadjah Mada

Tilldelningsdatum: 30 juni 2020

Externa befattningar

Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada

Vetenskapsgrenar

  • 313 Odontologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.