Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Research area: Formation of extremely low- volatility organic compouds from aromatic molecules and their connection to the atmospheric aerosol

Vetenskapsgrenar

  • 114 Fysik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.