Foto av Päivi Palojoki
1986 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Professor Päivi Palojoki is the head of a research group, Food, culture and learning,at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland. Her research focuses on subject-didactic questions related to the teaching and learning of home economics within various cultural settings and school levels, ranging from comprehensive school to higher education. She is especially interested in formal teaching and learning situations, such as in the classroom, but also examines informal learning environments such as homes or NGOs.

 

Meritförteckning

Professor Päivi Palojoki is the head of a research group, Food, culture and learning,at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland. Her research focuses on subject-didactic questions related to the teaching and learning of home economics within various cultural settings and school levels, ranging from comprehensive school to higher education. She is especially interested in formal teaching and learning situations, such as in the classroom, but also examines informal learning environments such as homes or NGOs.

The whole research group has actively promoted national and international research co-operation, participated in discussions on our latest research findings, consulted, and tutored young researchers, as well as organized expert meetings, seminars, and symposiums. 

http://blogs.helsinki.fi/kotitalouspedagogiikka/

 

Meritförteckning

Professor Päivi Palojoki är professor vid Helsingfors universitet. Hon har genom sin forskargärning gjort betydande insatser som är direkt relaterad till den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen och fortsatt samarbete är planerat. Genom sin förmåga att belysa hur förändringar i samhället får konsekvenser för undervisning i skolämnet hem- och konsumentkunskap och att dessa kräver nya pedagogiska lösningar har hon bidragit till nya perspektiv och kunskaper. Hon har också lyft skolmåltidens betydelse för lärande om mat och näring.

 

Professor Päivi Palojoki forskning handlar om mat, kultur och lärande. Framförallt har fokus varit på undervisning och lärande inom skolämnet hem- och konsumentkunskap men hon har även intresserat sig för pedagogik och lärande i stort, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling. 

Meritförteckning

Professor Päivi Palojoki är professor vid Helsingfors universitet. Hon har genom sin forskargärning gjort betydande insatser som är direkt relaterad till den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen och fortsatt samarbete är planerat. Genom sin förmåga att belysa hur förändringar i samhället får konsekvenser för undervisning i skolämnet hem- och konsumentkunskap och att dessa kräver nya pedagogiska lösningar har hon bidragit till nya perspektiv och kunskaper. Hon har också lyft skolmåltidens betydelse för lärande om mat och näring.

 

http://blogs.helsinki.fi/kotitalouspedagogiikka/ 

Professor Päivi Palojoki forskning handlar om mat, kultur och lärande. Framförallt har fokus varit på undervisning och lärande inom skolämnet hem- och konsumentkunskap men hon har även intresserat sig för pedagogik och lärande i stort, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling. 

Externa befattningar

Gästprofessor, Göteborgs Universitet

1 jan. 202131 dec. 2022

Gästprofessor, University of Göteborg, Göteborg

1 jan. 201831 dec. 2018

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • hem- och konsumentkunskap
  • matpedagogik
  • skolmåltider
  • ämnesdidaktik
  • hushållsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.