Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 221 Nanoteknologi
  • 317 Farmaci

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.