Foto av Pekka Posio
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

20092023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Jag är biträdande professor i iberoromanska språk. Min forskning är fokuserad på pragmatik och variation inom spanska och portugisiska. Jag är särskilt intresserad av användning av pronomina och andra referentiella uttryck i talat och skrivet språk, samt interrelationen mellan genus och språk. Det teoretiska ramverket i min forskning är användningsbaserad och funktionell lingvistik. 

Jag är även ämneskoordinator för portugisiska, baskiska och galiciska och därmed ansvarig för planering av undervisning i dessa ämnen. Min egen undervisning är fokuserad på pragmatik, variation och sociolingvistik samt forskningsmetoder inom masterprogrammet. Jag handledar master uppsatser och avhandlingar relaterade med spanska och portugisiska. 

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper